Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

Salezjanie
Inspektoria Warszawska
Image

Aktualności

Najnowsze wydarzenia

Przejdź do aktualności

Image

Kalendarium

Kalendarium na rok 2022/2023

Przejdź do kalendarium

Image

Regulamin

Regulamin stowarzyszenia

Przeczytaj regulamin

Image

Formacja

Materiały (konferencje, wiązanka 2023)

Pobierz pliki

Image

Modlitwa

Prośby o modlitwę, modlitwy

Przejdź dalej

Image

Kontakt

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami

Zdjęcia

Zdjęcia ze strony https://basilicamariaausiliatrice.it

O nas

Wspomożycielka Wiernych

Matka Boża Wspomożycielka Wiernych
Ten tytuł zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie swoje potrzeby i troski, już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, aż po czasy obecne. W historii Kościoła należy wskazać na wydarzenia, które przyczyniły się do szerzenia czci Najświętszej Maryi Panny pod tytułem Wspomożycielki Wiernych. Po zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad flotą turecką dnia 7 października 1571 r., papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie "Wspomożenie wiernych, módl się za nami". Jako podziękowanie Matce Bożej za zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem 12 września 1683 r., papież bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, rychło podniesione do rangi arcybractwa. Natomiast w 1816 roku, papież Pius VII ustanowił święto Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na dzień 24 maja, jako podziękowanie za to, że tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić do Rzymu. Wielkim czcicielem i propagatorem kultu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych był św. Jan Bosko, który w Turynie wybudował bazylikę ku Jej czci, a także przyczynił się do namalowania Jej obrazu, który tam się znajduje.

Święty Jan Bosko (1815 – 1888)
Urodził się 16.08.1815 roku, w Becchi na północy Włoch. Jego rodzice Franciszek Bosko i Małgorzata Occhiena byli rolnikami. Miał dwóch braci Antoniego i Józefa. Gdy miał dziewięć lat w proroczym śnie Jezus Dobry Pasterz ukazał mu pole przyszłej pracy pośród zagubionej młodzieży. Jego pomocą stała się Najświętsza Maryja Panna. W swojej młodości Janek Bosko wkładał wiele wysiłku w naukę i pracę, pokonując przeciwności, aby rozpocząć naukę w seminarium duchownym, przygotowując się do tego, aby zostać księdzem. Świecenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1841 roku w Turynie. Kilka miesięcy później 8 grudnia 1841 roku rozpoczął pracę wychowawczą pośród młodzieży, gromadząc wokół siebie najbardziej potrzebujących pomocy chłopców. Troszczył się dla nich o dom, wykształcenie, pracę, zabawę i przede wszystkim o ich dusze, prowadząc ich po drogach wiary. W 1859 roku założył Zgromadzenie Salezjańskie, którego posłannictwem stała się praca pośród młodzieży, a także zaangażowanie na rzecz misji. W 1872 roku wraz ze świętą Marią Dominiką Mazzarello założył Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, czyli Siostry Salezjanki. W 1875 roku posłał na misje pierwszą grupę Salezjanów i Salezjanek zapoczątkowując w ten sposób salezjańskie dzieło misyjne. Zmarł 31 stycznia 1888 roku w Turynie. Został beatyfikowany w 1929 roku, kanonizowany w 1934 roku. Ksiądz Bosko nazwany przez Jana Pawła II Ojcem i Nauczycielem Młodzieży rozwinął myśl pedagogiczną zwaną systemem prewencyjnym. Był wielkim czcicielem Eucharystii i Maryi Wspomożycielki Wiernych.

Ks. Bosko wiedziony przez Ducha Świętego, odpowiadając na potrzeby i znaki czasu, powołał do życia liczne grupy apostolskie oraz szerokie rzesze osób, które na różne sposoby działają dla dobra młodzieży i warstw ludu Bożego. Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki zostało założone przez Księdza Bosko jako uprzywilejowany instrument dla wzbudzania czci do Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki Wiernych. Zostało ono kanonicznie erygowane w Sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Turynie, 18 kwietnia 1869 roku i było przez niego uznane za integralną część Towarzystwa Salezjańskiego. Pius IX brewem z dnia 5 kwietnia 1870 roku erygował Arcykonfraternię z prawem dołączania do siebie Stowarzyszeń o tym samym celu i tej samej nazwie, powstałych w każdej innej części świata. 5 lipca 1989 roku Przełożony Generalny, ks. Egidio Vigano, ze swoją Radą uznał oficjalnie przynależność Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki do Rodziny Salezjańskiej. (z Regulaminu Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych)